About: ש.נ.י בע''מ

Website
http://www.shani-shamir.com/
Profile
ליווי מקצועי לזכויות יזמים. איתור אזור ולווי עד קליטת המפעל והקמתו, סיוע לקבלת מענקים ממשלתי. תווך בקנייה ומכירת מגרש/מיבנה תעשייה ועסקים.

Posts by ש.נ.י בע''מ: