About: בריכת לוטוס

Website
Profile
בריכה טיפולית מורשית. טיפולי הידרותרפיה . לימודי שחייה. התעמלות המים. שחיית פעוטות. השכרת הבריכה לזוגות וארועים פרטיים.

Posts by בריכת לוטוס: